Privacy beleid

Ballen.be respecteert en beschermt Uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die U ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Ballen.be leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Alle opgegeven persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor verwerking van Uw order door Ballen.be . Een gedeelte van Uw persoonlijke gegevens zal opgenomen worden in onze boekhouding voor het boeken van de factuur, overeenkomstig de regels op het houden van een boekhouding. Wij leggen geen andere database of computerbestand aan met deze gegevens. De door U ingevulde gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

U heeft uiteraard het recht om Uw persoonlijke gegevens te verbeteren of te wijzigen. Dit kan U doen door contact met ons op te nemen, u vindt onze coördinaten hier.

Bijkomende inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij geïnformatiseerde verwerking kunnen worden opgevraagd bij het openbaar register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Waterloosteenweg 115 - 1000 Brussel - Tel: 02/5427200)